Haberler 2011-2008 Yılı

HABERLER

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK 
DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA 
İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ  

19 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliği okumak için  

http://www.soykutuk.tr.gg/Tebli%26%23287%3Bler.htm  

ya da 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/02/20080219-6.htm

butonlarını tıklayınız.

--------------------------------------
2008 YILI DESTEKLEME KARARNAMESİ 
RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.
15 NİSAN 2008


2008 Yılı Hayvancılığın desteklenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı için aşağıdaki link butonu tıklayınız!

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/
2008/04/20080415-6.htm


--------------------------------------

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ 2007 UYGULAMASI 
BİRİM
ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARAR 
RESMİ GAZETEDE YAYINLADI.
16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA

Tebliği okumak için ,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/04/20080416-3.htm

linkini tıklayınız.

--------------------------------------

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki
2 Mayıs 2008 tarih ve 26864 sayılı
Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
06 Mayıs 2008

Tebliğin tamamını okumak için aşağıdaki link butonu tıklayınız!


http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/05/2008050-5.htm

 --------------------------------------
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 24 Mayıs 2008 
tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararın tamamını okumak için,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/05/2008052-3.htm

butonunu tıklayınız.

 --------------------------------------

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 
Uygulama Esasları Tebliği , 
13 Haziran 2008 tarih ve 26905 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğin tamamı için

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080613-3.htm 

linkini tıklayınız. 

--------------------------------------

 
Çiftçi Kayit Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapilmasina Dair Tebliğ 13 Temmuz 2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

13.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan " Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği okumak için , 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080713.htm

linkini tıklayınız.

 

--------------------------------------
İnek Başına Desteklemede Sonbahar dönemi Şap Aşısı Yaptırma Zorunluluğu Var.    01.09.2008

İnek Başına destekleme listelerinin hazırlanmasında,
diğer temel hususların yanı sıra ineğin 2008 yılı için Türkvet Veri Tabanında aşılama kaydının olması koşulu aranacaktır.

T.C Tarım Ve Köyişleri Bakanlığından yapılan tebliğde;


Desteklemeye aday her bir inek için sonbahar dönemi ŞAP AŞISI yapılmış ve ineğin aşı bilgisinin Türkvet Veri Tabanında kayıtlı olması şartı aranacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, anaç sığır desteklemesinden yararlanacak Yetiştiricilerin Eylül - Ekim 2008 döneminde Tarım İl / ilçe Müdürlüğünce uygulanacak olan şap aşısını tüm ineklerine yaptırmaları gerektiği  belirtilmiştir.
--------------------------------------
Ulusal Süt Konseyi Kuruluş Ve Çalışma Esaslarıhakkında 
Yönetmelik Yayınlandı.23 Eylül 2008

Yönetmeliği Resmi Gazetede okumak için, 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080923-4.htm

linki tıklayınız.
4.Uluslararası Tarım,Sera ve Hayvancılık Fuarı 20  Kasım 2008 de  başlıyor.

Orıon Fuarcılığın düzenlediği Tarım fuarı İZMİR'de 20-23 Kasım tarihlerinde  yapılacak.İrtibat adresi :0.232.4440476
--------------------------------------
BURDUR ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Damızlık  İnek Yarışması düzenliyor.

8. si yapılacak olan Damızlık inek yarışması , 11 Ekim 2008 Cumartesi Günü yapılacak  . 
4 ayrı laktasyonda inekler yarışacak.

Yarışma şampiyonlarının seçimi şöyle yapılacak :

1.buzağılı inekler arasından gençler şampiyonu ,
2 ve 3 buzağılı inekler arasından orta yaşlılar şampiyonu,
4 ve yukarı laktasyondaki inekler arasından yaşlılar şampiyonu seçilecek.
Bunlar arasından şampiyonlar şampiyonu seçilecek.

Saat 10 da yürüyüşle başalyacak proğram 12.45 de inek yarışması ile devam edecek , ödüllerin verilmesi ile  sona erecek.
-------------------------------------
Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince damızlık inek yarışması düzenlendi.

11 Ekim 2008,Cumartesi Burdur Merkez Salı pazarı Uzay Çatı altında düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçti.

Protokolün kortej yürüyüşü ile başlayan proğram stant gezileri ile devam etti ;

Protokol konuşmaları ,Yöresel müzik ve ikramı takiben Hollandalı hakem Kees Rayter'in hakemliğinde , 3 ayrı kategoride inekler yarıştı.

Dış görünüş özelliklerine göre puanlanarak yapılan yarışmada , 

1.laktasyondaki inekler gençler grubunda ;

2 ve 3 .laktasyondaki inekler orta yaşlılar grubunda ,

4 ve yukarı laktasyondaki  inekler  ise yaşlılar grubunda yarıştı.

-------------------------------------
Kasım 2008 Tarım Fuar Tarihleri  belli oldu.

Isparta Ticaret Borsası’nın katkılarıyla Detay Fuarcılık tarafından düzenlenen 
Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 
dördüncüsü başladı.
2 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek fuarın gelecek yıllarda uluslar 
arası boyuta taşınması hedefi ortaya konuldu.

Adana Tarım 2008 ;
2.Tarım,Hayvancılık,Tavukçuluk ve Süt Endüstri Fuarı ;
5-9 Kasım 2008 Tarihlerinde
ADANA'da;
4.Uluslararası Tarım ,Sera ve Hayvancılık Fuarı
20-23 Kasım tarihlerinde
İZMİR'de ,
Manisa 2.Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ;
6-9 Kasım 2008 Tarihlerinde
MANİSA'da düzenlenecektir.

-------------------------------------
2008 Yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtları yapılan 
ve ekim yapan çiftçilere yapılacak mazot ve gübre
 destekleme miktarları belli oldu.

Bakanlar Kurulu'nun 2008/14266 sayılı Kararı 14 Kasım 2008 ve 27054 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlandı.

Bakanlar Kurulu Kararının tamamını okumak için ;

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081114-3.htm

linkini tıklayınız.

 

ÜRÜN GRUPLARI

MAZOT DESTEKLEME TUTARI

(YTL/Dekar)

KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI

(YTL/Dekar)

Süs  bitkileri, özel çayır,  mera ve orman emvali ürün alanları

2

3

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

3,25

4,25

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

6

6
-------------------------------------
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  İLİŞKİN KARAR 
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI.
14 KASIM 2008

 "(1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler 
çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden,
yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, 
tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri 
kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1

Yonca (Sulu)

115 YTL/dekar

2

Yonca (Kuru)

  70 YTL/dekar

3

Korunga

  75 YTL/dekar

4

Yapay çayır, mera

  75 YTL/dekar

5

Tek yıllık

  30 YTL/dekar

6

Silajlık Tek Yıllık Yem Bitkileri

  45 YTL/dekar

7

Silajlık Mısır (Sulu)

  45 YTL/dekar

8

Silajlık Mısır (Kuru)

  30 YTL/dekar

MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
 yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Kararın tamamını okumak için ,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081114-1.htm

linkini tıklayınız.

-------------------------------------
Anaç Sığır Desteklemesi Hakkında 
Önemli Duyuru  
30 ARALIK 2008

Sayın Yetiştiriciler ;

Hem hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak,
hem de işletmenizin karlılığını artırmak için kayıtlarınızı düzgün ve düzenli tutunuz.

Soykütüğü desteklemelerinden faydalanmak için , mutlaka aylık süt ölçümü yapınız ve 
süt formunu ay sonuna kadar Birlik bürosu / personeline imza karşılığı teslim ediniz.

Hayvanlarınıza suni tohumlama yaptırınız.

Suni tohumlama işleminin belgesini payetiyle beraber mutlaka alınız.
Sığırlarda onbeş aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

Bu nedenle düvelerinizi tohumlatmadan önce Birlik kayıtları ve pasaportundan
yaşını kontrol ediniz..

Suni tohumlamada  inek ve düvelerinizi aynı ırk sperma ile tohumlatınız;

siyah alaca holstein inek ve düveleri , siyah alaca holstein boğa sperması ile ,Simental inek ve   düvelerinizi simental boğa sperması ile tohumlatınız.

Buzağılarınızı gerekli bilgileri doğru olarak vererek küpeletiniz,hem Birlik hem de Tarım İl / ilçe Müdürlüğüne kaydını yaptırınız.Tarım İl/İlçe ya da 
serbest veteriner hekimlerce yapılan küpemeleleri Birlik bürosunda kaydettiriniz.

İşletmeye yeni hayvan aldığınızda ,önce Tarım il/ilçe Müdürlüğünden üstünüze alıp
Birlik bürosuna uğrayıp işletmenize kaydettirin.

Belli sürelerde , Birlik bürosundan ve Tarım İl/ilçe Müdürlüğünden hayvan mevcuduListenizi isteyerek işletmenizin güncel durumunu 
kontrol ediniz.

Anaç Sığır Desteklemesinden yararlanmak için şu konulara dikkat ediniz :

Başvurular, yetiştiricilerin bağlı olduğu hayvancılık örgütlerince yapılmaktadır.

Hayvanlarınıza Bakanlık tarafından yıl içinde uygulanan programlı 
aşıları yaptırınız.

Bir işletmenin destekleme kapsamına girmesi için  ,
kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş, 24 ay ve üzeri (01.01.2007 tarihinden önce doğmuş olmak) yaştaki Dişi sığıra sahip olmalıdır.

Suni tohumlaması ve buzağılaması hangi işletmede olursa olsun,
Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde en az 6 (altı)  aydır   kaldığı 31/12/2008 tarihindebulunduğu işletmeye destekleme ödemesi yapılır.

İneğin ,2008 yılı içerisinde aynı ırk suni tohumlamadan doğmuş buzağısının olması vebuzağıya ait ülkemizde yapılan suni tohumlama bilgileri ile buzağınınE-Islah veri tabanında kaydı bulunmalıdır.

Hayvan satışlarını veya Türkvet sisteminde işletme tescilleri ve 
hayvan devir işlemleriya 1 temmuz 2008 tarihinden önce ya da 1 Mart 2009 tarihinden itibaren yapınız.

19 Ocak–30 Ocak 2009
tarihleri arası destekleme listeleri İl/İlçe Tarım MüdürlüklerindeAskıya çıkartılacaktır, bu listeleri mutlaka kontrol ediniz.Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecektir.

Kesinleşen hak ediş listeleri Tarım İl Müdürlüğü tarafından Mart 2009 sonuna kadar
Bakanlığa gönderilecektir.


Geniş bilgi için, DSYB büroları ile Tarım İl / İlçe Müdürlüklerine uğrayınız.

-------------------------------------

Anaç Sığır Desteklemesi Listeleri Askıya Çıkmıştır.

20 Ocak 2009

Sığır Yetiştiricilerine,

1.Anaç Sığır Desteklemesi İle İlgili Listeler Bakanlık Tarafından Yayınlanmış Olup Tarım İl / İlçe Müdürlükleri İle Birlik Bürolarında 20 Ocak 2009 İtibariyle Askıya Çıkarılmıştır. Listeler , Bilgi Amaçlı Detay Listeleridir.

2.Listerle İlgili İtiraz Dilekçelerinin 15 Günlük Süre İçinde İl Ve İlçe Tarım Müdürlüklerine Verilmesi Gerekmektedir.

3.Listelerdeki Tc Kimlik Numaranız İle Ziraat Bankası Hesap Numaranızı Da Kontrol Ediniz.

 

Önemle Duyurulur.
-------------------------------------

Denizli 5.Ege Tarım,Sera ve Hayvancılık Fuarı 25 Şubat ,Konya 7.Tarım ,Hayvancılık ve Süt Fuarı 18 Mart'ta Başlıyor.

Denizli 5.Ege Tarım,Sera ve Hayvancılık fuarı , 25 Şubat-1 Mart tarihleri arası EGS Park Fuar alanında ziyaretçilerine açık olacak.

Konya 7.Tarım ,Hayvancılık ve Süt Fuarı 18-22 Mart 2009 tarihlerinde düzenlenecektir.

Ziyaret saatleri 10.00 ve 19.00 saatleri arasında olup
irtibat telefonu 0.332.3462930 (17 hat) dan ayrıntılı bilgiler alınabilir.

www.konyatarimfuari.com sayfasından da gerekli bilgiler alınabilir.

-------------------------------------

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi destek ödemesi yapacak.

 

 2008 yılında ÇKS'ye dahil olan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere 2009 yılında dekar başına 2,5 TL destek ödemesi yapılacak.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS 
belgesi ve toprak analizi desteği başvuru formu ile
 29 Ocak'a kadar kayıtlı oldukları tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları ve

 2008 üretim sezonunda ÇKS'ye kayıtlarını yaptırmış olmaları veya 20 Ocak 2008 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor.

2008 ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerin toprak analizi desteğinden yararlanabilmeleri için de ÇKS belgeleri ve toprak analizi destek başvuru formu ile birlikte 29 Ocak 2009 tarihine kadar kayıtlı bulundukları İl veya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

-------------------------------------
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE
TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI.
(31 Aralık 2008)


Kararı Resmi Gazete'de okumak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231-11.htm
-------------------------------------

2009 yılı bütçesinden yapılacak 
desteklemelerin birim fiyatlarından
 %10 kesinti yapılması ile ilgili Karar Resmi 
Gazete'de Yayınlandı.30 Ocak 2009 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 27126 (Mükerrer)

 

 

 

 

 

 


BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14615

             Tarımsal desteklemelere ilişkin ekli listede yer alan Bakanlar
 Kurulu kararları uyarınca 2009 yılı bütçesinden yapılacak 
desteklemelerin birim fiyatlarından %10 kesinti yapılması; Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının 19/1/2009 tarihli ve 36 sayılı yazısı üzerine, 
5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 5828 sayılı 2009 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                     

21/1/2009 TARİHLİ VE  2009/14615

SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

 1 – Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararın yürürlüğe 
konulmasına ilişkin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı.

  2 – Yaş Çay Üreticilerine 2008 Yılı Ürünü Destekleme 
Primi Ödenmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 
21/7/2008 tarihli ve 2008/13979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 3 – Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi 
Gübre için Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 27/10/2008 
tarihli ve 2008/14266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

 4 – Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını 
Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın 
yürürlüğe konulmasına ilişkin 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

             5 – Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak 
Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme 
Ödemesi Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin
 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

 

 

 
Anaç Sığır Desteklemesi Uygulama Esasları Tebliği değişmiş olup karar 07.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Tebliğin yeni şeklini görmek için ,

 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090307-6.htm

linki tıklayınız.
-----------------------------------

Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki karar 15 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayinlanarak  yürürlüge girmistir.

Kararı okumak için, 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090315-6.htm

linki tıklayınız

-----------------------------------
Makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları yayınlandı.30.03.2009

Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ (2009/34), 30.03.2009 tarih ve 27185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Uygulama tebliği için, 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090330-4.htm

linki tıklayınız.

-----------------------------------

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ KARARNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.14 Nisan 2009

Kararnameyi görmek için  ; 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/04/20090414-35.htm

linkini tıklayınız.

-----------------------------------

2009 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Resmi Gazete'de Yayınlandı.
15 Mayıs 2009

Uygulama esaslarını görmek için ,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/05/20090515-15.htm

linkini tıklayınız.

-----------------------------------
 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEKLEMESİ KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
(21 Mayıs 2009)

Tarımsal danışmanlık hizmeti alan yetiştiricilerin desteklenmesine yönelik olarak "TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" 21.05.2009 tarih,  27234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliği görmek için aşağıdaki link butonu tıklayınız!

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/05/20090521-4.htm 

-----------------------------------
Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş,Çalışma,
Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği'nde
Değişiklik Yapıldı.6 Ağustos 2009

Resmi Gazetenin ilgili bölümü için,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/08/20090806-5.htm

Tıklayınız.

-----------------------------------

AGROTEC 2009 13.ULUSLARARASI TARIM FUARI 13 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA BAŞLIYOR.

İnfo Fuarcılığın Oraganize Ettiği Fuar ,13-16 AĞUSTOS 2009 Tarihlerinde ALTINPARK EXPO CENTER AYDINLIKEVLER ANKARA adresinde ziyaret edilebilir.

-----------------------------------

Destekleme Başvuruları Başladı.
1 Ekim 2009

2009 Yılı İçin Buzağı Desteklemesinden Yararlanacak Yetiştiricilerin
Ve Yetiştiricilerin Üyesi Bulunduğu Örgütlerin Başvuruları 1 Ekim 2009 Tarihinden İtibaren Başlamış Bulunmaktadır.

Birlik Üyesi her Yetiştiriciden 2009 Yılında Doğan Buzağıları İçin Desteklemeden Yararlanmak İstediklerine Dair Dilekçe Alınması Gerekmektedir.

Ayrıca Yine Her Üyeden 2009 Yılı İçin Anaç Sığır Desteklemesinden Yararlanmak İstediğine Dair Ayrı Bir Dilekçe Alınması Gerekmektedir.

İl Tarım Müdürlükleri Tarafından Anaç Sığır Desteklemesi Başvuru Kayıt İşlemleri 1 Aralık 2009 Tarihinden İtibaren Yapılmaya Başlanacaktır.

Ayrıntılı bilgiler ve dikkat edilmesi gereken konular yazının devamında verilmiştir :Anaç Sığır Desteklemesi :

Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2009 tarihi itibariyle
en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere
hayvan başına desteklemeden yararlandırılır.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt
Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü - Önsoykütüğü
Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç
sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık
örgütüne üye olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere
hayvan başına ödeme yapılır.

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları,
200 başa kadar tam olarak,
200 baş ile 500 baş arası için %50’si,
500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı
kooperatifler tek işletme kabul edilir.

Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler,

üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur.
31/12/2009 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

Lütfen bu konulara dikkat !

--Türkvet sistemi için İl / İlçe Tarım Müdürlüklerine E-ıslah sistemi için
ilimiz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hayvan varlıklarınızı güncellemelerini yaptırınız.

--Tüm yaptırdığınız suni tohumlamalar için veteriner hekimden imzalı, mühürlü suni tohumlama belgesini alınız.
--Desteklemeden yararlanacak olan sığırların, 1 Ekim 2009 tarihinden önce
işletmede bulunması ve Türkvet ve/veya E-Islahta kayıtlı olma zorunluluğu vardır.

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi :

Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu
doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis
S- 19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere
buzağı başına ödeme yapılır.

Lütfen bu konulara dikkat !

--Dişi Buzağıların 3-6 aylar arasında
brucellosis s-19 aşısı yaptırılması zorunludur. Destekleme buzağının doğduğu
ve kayıt altına alındığı işletmeye ödenir.
--On beş aylık yaştan (450 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı
desteklemeden faydalandırılmaz
--Türkvet ve E-Islah’a kaydedilmeden
ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile
ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen,
kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.
---Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması,
buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde
ve ülkemizde yapılmış olmalıdır.
Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.
--Buzağı desteklemesinden yararlanacak yetiştiricilerde örgütlülük aranmaz.
--Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen il/ilçe müdürlüklerine
1/10/2009 – 31/12/2009
tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
--İkiz veya üçüz doğan her buzağı ayrı ayrı desteklemeden faydalanır.

Süt Desteklemesi :


Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış,
gıda sicili ve çalışma izni olan
süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre
süt için ödeme yapılır.
Lütfen bu konulara dikkat !

--Yetiştirici sütünü Bakanlıktan Ö.Ç numarası almış firmalara vermesi gereklidir.
--Çiftçinin sağmal hayvan sayısı ile vermiş olduğu süt miktarları
uyumlu olmak zorunda olduğundan; sağmal hayvan sayılarını Türkvet’te güncellenmesi gereklidir.
--Örgütsüz üreticiler için destekleme için Türkvet kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi
ve T.C. Ziraat Bankası hesap numarası ile şahsen İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.
--Müracaat; örgütlü yetiştiriciler örgütleri aracılığıyla ,diğer üreticiler ise
Süt Üreticileri Birliğine müracaat edeceklerdir
--İcmaller 2010 yılı şubat ayında İl ve İlçe Müdürlüklerine 5 iş günü süresince askıya çıkarılacaktır. Üretici bu süre içinde uygulanan işleme itiraz etme hakkına sahiptir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri :


3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan
birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen
hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla
hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner
hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve
laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde
oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari işletme Desteklemesi :

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik,
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde
faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip süt işletmelerinde
bulunan tüm sığırlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden
yararlanan işletmelerdeki sığırlar için bu Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
ödemeler yapılmaz. Hastalıktan ari işletmedeki sığır: 300 TL/baş

Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemeleri:

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında,
Brucellosis S19 genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev 1 Genç aşısı
yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır.
Yukarıdaki şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 31/12/2009 ile 15/1/2010 tarihleri arasında il/ilçe
müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat eder.
Destekleme ödemesi yapılacak sığır, işletmeye 1/10/2009 tarihinden önce gelmiş olarak
kayıtlı bulunmalıdır.


-----------------------------------
2009 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Birim Fiyatları Resmi Gazete'de yayınlandı.

11 Kasım 2009 tarih ve 2009/15537 sayılı kararın tamamını  görmek için ,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/11/20091111-2.htm


Linkini tıklayınız.

-----------------------------------
T.C Ziraat Bankası ,
Süt üreticilerinin 2010 yılında vadesi dolacak olan tarımsal kredi borçlarında vade uzatımı yapıldığını açıkladı.

Ayrıntılı bilgi için  ;

T.C Ziraat Bankası web sayfası

http://www.ziraat.com.tr/tr/tarimsal/vade_uzatim.aspx

alınabilir.

--------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destekleme listeleri Askıya Çıktı.20-21.01.2010

Anaç Sığır ve Buzağı Destekleme Askı Listeleri  İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinde askıya çıkmış olup incelenerek 5 gün süre ile itirazların İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılması önemle duyurulur.

-----------------------------------
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar Yayınlandı.29.01.2010

Kararın tamamını okumak için ,

 

 

 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100129-9.htm

linkini ziyaret ediniz.

-----------------------------------


2010 YILI
TARIMSAL DESTEKLER BİRİM MİKTARLARI AÇIKLANDI.

http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber_Detayli_Gosterim.html?NewsID=744

Linkini tıklayınız.

-----------------------------------
 

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi

Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına

Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

-16 Şubat 2010 SALI-

16 Şubat 2010 Tarih ve 27495 Sayılı 2010/6 numaralı Tebliği okumak için ;

 

 

 


Linkini tıklayınız.
-----------------------------------
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI.
18 MART 2010 PERŞEMBE

 

 

 

---------------------------------

 SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  Resmi Gazete'deYayınlandı.16 MART 2010

 Ayrıntı için ,

18 Mart 2010 PERŞEMBE  Sayı : 27525

Ayrıntı için ,

 


Linkini tıklayınız.

-----------------------------------

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME  KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN  UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYINLANDI.
(TEBLİĞ NO: 2010/8)


18 Mart 2010 PERŞEMBE Sayı : 27525

Ayrıntı için ,

Linkini tıklayınız.

-----------------------------------

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI.(TEBLİĞ NO: 2010/10)

 

18 Mart 2010 PERŞEMBE  Sayı : 27525

Ayrıntı için ,

Linkini tıklayınız.

-----------------------------------
 

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN
DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI.
31 MART 2010 SAYI 27538

Ayrıntı için ,

 

 

 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

15 Temmuz 2010 tarih ve 27642 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Yönetmeliği okumak için ,aşağıdaki linki tıklayınız.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/07/20100715-6.htm
 

-----------------------------------

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VEİŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
1 AĞUSTOS 2010 DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

1 Ağustos 2010 PAZAR Tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazetenin ilgili hükümlerini okumak için,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100801-5.htm

-----------------------------------


2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 24 Şubat 2011 tarih ve
27856 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Ayrıntı için,  linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm


-----------------------------------------------------

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININDESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI.

RESMİ GAZETE :10 Mart 2011 PERŞEMBE  Sayı : 27870

Ayrıntı için,  linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110310-17.htm

-----------------------------------------------------
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Ayrıntı için ;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110312-13.htm

--------------------------------------------

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224227 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=