Bu Konuya Dikkat !

2014 Yılı Anaç Sığır Desteklemesi Özet Bilgileri

BAŞVURU
Yetiştiriciler ........... Taahhütname, Vekâletname ............             
 .........Hayvancılık örgütü (DSYB, SÜB, KÖY-KOOP.)
1/12/2014   ile 31/12/2014 tarihleri.............  İl/İlçe Müdürlükleri

Desteklenecek anaç sığırda aranacak şartlar

İşletmeler ve sığırlar, Türkvet  ve  
e-ıslah veri tabanına 31/12/2014 tarihinde
kayıtlı olmalıdır.


Anaç Sığırlar;
        
1/1/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
        
Kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır,
İşletmede bulunan
anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

        
Anaç sığırlar, 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında
ülkemizde suni
tohumlanmış ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha
kaydedilmiş olmalıdır.

   
Anaç sığır, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında
yapılan
suni tohumlama
nedeniyle 2013 yılı için anaç sığır desteği almış ve de
2014 yılında
tohumlaması yok ise aynı tohumlamadan
2014 yılında da destek alması
için anaç sığırın bu
tohumlamadan
buzağısının
olması gerekir
        Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce
tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

        
Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt
sistemlerinde 31/12/2014 tarihi
itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor
olmalıdır.

        
Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah
kayıt sistemlerinde desteklemeye müracaat eden
işletmeye
geliş tarihi
1/10/2014 tarihinden önce olmalıdır.

        
Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır
mevcudu ve
hayvanların
tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri
e-ıslah kayıt sistemlerinden
alınır.

        
Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici,
e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2014 tarihinden
önce kayıt edilmeli
, müracaatını Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği
aracılığı ile yapmalıdır.2014 yılında soykütüğünde ay
olarak üyelik  süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde
süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl
kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır.

        
Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile
desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2014 tarihine
kadar Türkvet ve e-ıslah
veri tabanında güncellenmesinden
sorumludur.


İcmal-1 (Askı Listesi)

20 Ocak 2015 'e kadar hazırlanır ve
ilan edilir.
Türkvet veri tabanının 31/12/2014
tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2014 ve 15/1/2015
tarihli verilerinden
yararlanılarak hazırlanır.


İcmal-2 (Ödemeye Esas Liste)

E-ıslah veri tabanının 31/12/2014 ve
15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından
hazırlanır ve
e-ıslah veri tabanında yayınlanan ödemeye esas listedir.


2014 Yılı Buzağı desteklemesi Özet Bilgileri

Destek kapsamına girmesi için buzağılar ;
·        
Saf kültür ırkı veya melezi
sığırların aynı kültür ırkı boğanın
spermasıyla suni tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

·        
E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve
melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan
buzağılarda aynı ırktan
olma şartı aranmaz
.

·        
E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni
tohumlama
veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama
boğası ile
tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

.
Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.
·        
Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e
kaydedilmiş
olmalıdır.

·        
İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar
desteklemeden
yararlandırılmaz.

·        
Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
İkiz veya üçüz doğan her buzağı için
destekleme ödemesi yapılır.

·        
Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri
tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme
sahibine ödenir.
Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi
e-ıslahta belirlenemeyen
buzağılar için destekleme ödemesi
yapılmaz.

·        
Suni veya tabii tohumlamanın,
buzağının doğum tarihinden 210-295 gün
öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah
veri tabanında
kaydedilmesi zorunludur.

·        
On dört aylık yaştan (420 gün) önce
tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi
yapılmaz.

·        
Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden
ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık
yavrular için
destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e
kaydedildikten sonra ölen,
kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

·        
Buzağıların zamanında küpeletilmesi,
Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden
yetiştiriciler,
belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin
vaktinde yapılmasından ise görevli
kişiler ve kuruluşlar
sorumludur.

·        
1/8/2015 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen
buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

BAŞVURU 
DSYB Üyesi  ......... Taahhütname, Vekâletname   ............ 
DSYB
1/10/2014 ........
- 31/12/2014 tarihleri arası
 İl/İlçe Müdürlükleri

Önsoykütük işletmeleri ...............   Şahsen ya da örgütü
aracılığı ile 
................... 1/10/2014 - 31/12/2014   tarihleri arası  İl/İlçe
Müdürlükleri


1.Dönem icmal-1 (askı listesi)

Türkvet
ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2015
tarihli verilerinden yararlanılarak
e-ıslah’ta yayınlanır.

1.Dönem icmal-2 (Ödemeye esas liste)


15/2/2015 tarihli verilerden yararlanılarak ödemeye esas
listeler
e-ıslah’ta yayınlanır.


2.Dönem icmal-3 (askı listesi)

1/7/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtları doğrultusunda
e-ıslah’ta
yayınlanır.

2.Dönem icmal 4 (Ödemeye esas liste)

1/8/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah ’ta
yayınlanır.

Bakınız ; 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140528M1-2.docx 

 

 

 

 

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224218 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=