Düve Yetiştiriciliğinde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?


Düve Yetiştiriciliğinde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

 
Serdar DÖNMEZ-Zooteknist Ziraat Mühendisi-BURDUR DSYB

            


Birçok yetiştiricimizin en çok önem verdiği hedef, yaptığı işten 
en fazla kar sağlamak olduğu için sütü üreten laktasyondaki ineklerin 
bakım ve beslenmesi elbette önemlidir. Ancak sürümüzün geleceği olan 
ham düvelerin bakım ve beslenme işlemlerinin genellikle ihmal edildiği de 
bir gerçektir. İşletmelerin gelecekteki döl verimi ve süt üretim 
kapasitelerinin belirlenmesinde önemli paya sahip düvelerin bakım ve 
beslenmeleri açısından kolay yaş grubu olmaları nedeniyle kendi kaderine 
terk edilerek gerekli önem verilmemektedir.


Halbuki; laktasyondaki bir ineğin yüksek süt verimi ve düzenli 
döl verimi potansiyeli ham düve iken büyüme ve gelişmede gösterdiği 
performansla doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir.Üreticilerin 
işletmelerinde karlılıklarını koruyabilmeleri için; besleme, üreme, 
sürü sağlığı konularını kapsayan bir hedef belirleyerek planlama yapmalarına 
ihtiyaç vardır.

 

            Başarılı bir düve  yetiştirme programının ana hedefi, düvelerin uygun 
yaş ve uygun canlı ağırlıkta tohumlanarak buzağılaması ilk laktasyon sırasında 
yüksek düzeyde süt üretebilecek vücut kapasitesi ve kondisyonuna 
ulaşmasını sağlamaktır. Hepsinden önemlisi bu hedefe ulaşmanın ekonomik
 bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 
            

            Türkiye’de düve yetiştiriciliği konusunda yaşanılan problemlerin 
başında düvelerin erken yaşta ve düşük canlı ağırlıkta tohumlanarak gebe
 bırakılmaları gelmektedir. Bu şekilde tohumlanan düvelerin vücut 
kondisyonları ilk laktasyon döneminde yüksek verimini sağlamaya yeterli 
olmamaktadır ve de daha sonraki laktasyonlardaki süt veriminin 
düşük olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı hayvanın ekonomik
 ömrü kısalarak iki ve üçüncü laktaslaryonda elden çıkarılmak zorunda
 kalınmaktadır. Türkiye yetiştiricilik koşullarında bir düve 16-17 aylık yaş, 
370-380 kg canlı ağırlık ve 127-128 cm vücut yüksekliğine 
sahip iken ilkine tohumlanması gerekmektedir. Ayrıca düveler 
tohumlanırken buzağılamanın kolay olması açısından uygun olan boğaların 
spermalarının seçilmesi gerekmektedir. Boğa seçerken boğaların süt verimi 
bakımından damızlık değerleri yanında bazı tip özelliklerinin de 
incelenmesi gerekmektedir.

 

            Yeterli vücut gelişimine kondisyona sahip düvelerin istenilen 
kızgınlık döngüsünü gösterebilmeleri için beslenme de  önemli rol oynamaktadır.
 Enerji düzeyi düşük rasyonlarla beslenen hayvanlarda yumurtalık görev 
yapmamakla birlikte proteince düşük rasyonlarla beslenenlerde ise gizli 
düzensiz kızgınlıklar görülmektedir. Bunların yanı sıra vitamin ve mineral 
eksiklikleri de düzensiz kızgınlıklara, yumurtlamanın gecikmesine ve 
üreme fonksiyonlarının şekillenmesinde olumsuz etkilere sahip olmaktadır.

 


            Düve yetiştirmede 3-10 aylık yaş oldukça önemli bir dönemdir. 
Çünkü bu dönemde beslemede yapılacak hata, hayvanın gelecekteki 
üretkenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu dönemde düvelerin meme 
bezi gelişimi diğer vücut sistemlerine oranla 3-4 kat daha fazla olmaktadır. 
Yüksek enerjili rasyonlarla beslenen düvelerde meme alveol hücrelerinin 
bulunduğu dokunun gelişimi gerilemekte, buna karşılık yağ dokusu 
oluşumu artmaktadır.düşük enerjili rasyonlarla beslenen düvelerde ise meme 
gelişimi gecikmekte böyle olunca da gelecekteki süt verimi olumsuz etkilenmektedir.

 

            Düve yetiştiriciliğinde diğer önemli bir husus ise dinlenme, yemleme
 ve sürü idaresi işlemlerinin kontrolünü sağlayan barınaklara ihtiyaç 
duyulmasıdır. Sütten kesilen dişi sığırlar gruplar halinde yetiştirilmektedir. 
Gruplar oluşturulurken yaş, canlı ağırlık, yemleme alanı ve barınak hacmi 
göz önünde bulundurulmalıdır.

 

            Yapılan işin karlılığının devamını sağlamak için, sürümüzün geleceği için 
ham düvelerin bakım ve beslenmesinde gerekli özenin gösterilmesi 
aklımızdan çıkarmamamız gereken bir husustur.

 

            Sağlıklı ve yüksek verimli düveler yetiştirmeniz dileğiyle 
tüm üreticilerimize kazançlarında bereket, işlerinde kolaylıklar dilerim.


 

 

                      

 


 
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224276 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=