Hayvancılığa Başlarken
Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracak Yatırımcı Hangi Kıstasları Göz Önünde Bulundurmalı?
Hayvancılık (Damızlık Süt Sığırcılığı) ülkemiz için sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir sektördür. İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda kısa zamanda ve diğer sektörlere oranla daha az yatırımlarla istihdam yaratılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin artırılması, dış ticaret dengelerinin sağlanması ve AB’ne girişte en kritik alt sektör olması nedeniyle hayati öneme sahiptir.

Böyle hayati öneme sahip bir sektörde yatırım yapmakta bir o kadar hayati karardır. Son yıllarda süt sığırcılığındaki hayvancılık sektöründe ki gelişmeler umut vericidir ve yatırımlar artarak sürmektedir. Fakat ülkemiz hayvancılığının yapısal, ekonomik ve teknik sorunları devam etmektedir.

Hayvancılık kırsal alanda geleneksel yöntemlerle yapılan bir tarımsal faaliyet olmaktan çıkıp, sermaye, bilgi birikimi ve profesyonel yönetim gerektiren endüstriyel bir tarımsal faaliyet şekline dönüşmüştür. Endüstriyel hayvancılık işletmelerinin sayısı giderek artmaktadır, ülke hayvancılığının yapısal ve teknik sorunları bu işletmelere de belli ölçüde yansımaktadır.

Sektöre girmek isteyen yeni yatırımcılar, sektör araştırması yaptıklarında karşılarına çok değişik fikirler ve manzaralar çıkmaktadır. Bu karmaşadan kurtulmak için,
          
Hayvancılık yatırımlarının diğer sanayi kollarından, yatırım anlamında farklı olmadığını ve yatırım yaparken izlenmesi gereken tüm aşamaların havancılık yatırımları içinde geçerli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yatırıma başlamadan bir yol haritası oluşturulmalıdır. Hayallerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görebilmek için ayrıntılı fizibilite çalışması yaparak bu çalışma sonucuna göre yatırım yönlendirilmelidir.

 Süt hayvancılığı işletmesinde Yer seçimi oldukça önemlidir. Yer seçiminde; topoğrafik koşullar, su, elektrik, yol, toprak koşulları, yön ve görünüm, hakim rüzgar gibi klasik kriterlerin yanında yasal mevzuatlar, ruhsatlandırma, inşaat maliyetleri ve çevredeki hayvancılık tesislerinin durumu da incelenmelidir.

Bina ve inşaatlar yatırım bütçesi içinde önemli bir kalemdir. Bu nedenle barınak projeleri oluşturulurken, bu konuda deneyimli uzmanlardan profesyonel yardım alınarak inşaat harcamaları en aza indirilmelidir. Yapmışken en iyisi, en güzeli olsun anlayışından ziyade, içinde barındıracağımız hayvanların çevre isteklerini karşılayacak, işletme maliyetlerini azaltacak en düşük maliyetli barınak dizaynları ve malzemeler seçilmelidir.

Makine ekipman seçimi son derece önemelidir. Bu seçim damızlık süt sığırcılığı yatırımının toplam maliyetini, teknolojisini, buna bağlı olarak ta verimliğini etkiler. Bu nedenle amaca hizmet edecek, gerekli, kaliteli ve yeterli makine ve ekipmanlar alınmalıdır. Genellikle ihmal edilen gübre temizleme ,depolama ve işleme makine ve ekipmanları titizlikle seçilmelidir.

 İşletmenin insan kaynakları açısından sıkıntı yaşamaması için gerekli istihdam planlaması yapılarak, işletme devreye alınmadan önce tüm personelin hizmet içi eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 Damızlık süt sığırcılığı ekonomiklik ve sürdürülebilirlik açısından incelendiğinde, yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere optimum kapasite 100  - 500 baştır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için sürü projeksiyonların gerçekçi biçimde yapılması önemlidir.
 
 
100 başlık sürü projeksiyonu
 
Toplam Ana Kadro (İnek) 
100            
 
İki Doğum Arası (gün) 
400
 
Kuruda Kalma Süresi (gün)
60
 
Buzağı Kayıpları %
5
 
Sürüden Çıkarılan 24 Aydan Büyük Düveler % 
3
 
Sürüden Çıkarılan İnekler %
25
 
Sağmal İnek Sayısı                                 
85           
                 
 
Kurudaki İnek Sayısı 
15
 
Bir Ayda Doğuracak İnek sayısı
8
 
   
Dişi
Erkek
Bir Ayda Canlı Doğan Buzağı Sayısı                 
 4    
4
Genç Hayvan Dağılımı 
 
 
Buzağı   1- 10 gün 
1
1
Buzağı   10-60 gün
6
6
Dana     3 - 6 ay
14
14
Dana     6- 9 ay
11
11
Dana     9- 12 ay
11
11
Düve  12- 15 ay 
11
 
Düve  15-18 ay
11
 
Gebe Düve   18- 21 ay 
11
 
Gebe Düve   21- 24 ay
11
 
Gebe Düve   24-25 ay ( Doğuma Hazırlık) 
11
 
TOPLAM 
89
43
Toplam Genç Hayvan Sayısı
 
132
 
 
Toplam Süt İçen Buzağı Sayısı (Er+Dişi)         
14             
Dişi Hayvan Sayısı (60 gün-25 ay)
82
Erkek hayvan sayısı (60 gün-12 ay)
36
Toplam Genç hayvan (Er+Dişi)
132
İşletmedeki Toplam Hayvan Sayısı
232
Bir yılda Sağmal Sürüye Katılan Düve sayısı
42
Bir Yılda Sürüden Ayrılan Sağmal inek Sayısı 
25
Satılabilecek inek-düve sayısı  (kadro fazlası) 
17
Bir yılda satılacak besi Danası 
43
 
 
100 BAŞLIK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÖZETİ (TL)
 

500 başlık sürü projeksiyonu
 
Toplam Ana Kadro (İnek) 
500            
İki Doğum Arası (gün) 
400
Kuruda Kalma Süresi (gün)
60
Buzağı Kayıpları %
5
Sürüden Çıkarılan 24 Aydan Büyük Düveler % 
3
Sürüden Çıkarılan İnekler %
25
Sağmal İnek Sayısı                                 
425            
     
Kurudaki İnek Sayısı 
75
 
 
 
 
Bir Ayda Doğuracak İnek sayısı
38
 
 
 
Dişi  
Erkek
Bir Ayda Canlı Doğan Buzağı Sayısı                 
18   
18
Genç Hayvan Dağılımı 
 
 
Buzağı   1- 10 gün 
6
6
Buzağı   10-60 gün
30
30
Dana     3 - 6 ay
72
72
Dana     6- 9 ay
54
54
Dana     9- 12 ay
54
54
Düve  12- 15 ay 
53
 
Düve  15-18 ay
53
 
Gebe Düve   18- 21 ay 
53
 
Gebe Düve   21- 24 ay
53
 
Gebe Düve   24-25 ay ( Doğuma Hazırlık) 
18
 
TOPLAM 
444
217
Toplam Genç Hayvan Sayısı
 
661
Toplam Süt İçen Buzağı Sayısı (Er+Dişi)         
72              
Dişi Hayvan Sayısı (60 gün-25 ay)
408
Erkek hayvan sayısı (60 gün-12 ay)
181
Toplam Genç hayvan (Er+Dişi)
661
İşletmedeki Toplam Hayvan Sayısı
1161
Bir yılda Sağmal Sürüye Katılan Düve sayısı
210
Bir Yılda Sürüden Ayrılan Sağmal inek Sayısı 
125
Satılabilecek inek-düve sayısı  (kadro fazlası) 
85
Bir yılda satılacak besi Danası 
217
 
 
 
500 BAŞLIK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÖZETİ (TL)
 
2007 yılı verileridir. KAYNAK: Erhan Gökdemir - Ziraat Mühendisi AGRODAM
(TARIMSAL TASARIM FİZİBİLİTE  DANIŞMANLIK)
 
 
     
 
 
 Sektöre girmek isteyen yeni yatırımcılar, sektör araştırması yaptıklarında karşılarına çok değişik fikirler ve manzaralar çıkmaktadır. Bu karmaşadan kurtulmak için,
            Hayvancılık yatırımlarının diğer sanayi kollarından, yatırım anlamında farklı olmadığını ve yatırım yaparken izlenmesi gereken tüm aşamaların havancılık yatırımları içinde geçerli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.
             Yatırıma başlamadan bir yol haritası oluşturulmalıdır. Hayallerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görebilmek için ayrıntılı fizibilite çalışması yaparak bu çalışma sonucuna göre yatırım yönlendirilmelidir.
              Süt hayvancılığı işletmesinde Yer seçimi oldukça önemlidir. Yer seçiminde; topoğrafik koşullar, su, elektrik, yol, toprak koşulları, yön ve görünüm, hakim rüzgar gibi klasik kriterlerin yanında yasal mevzuatlar, ruhsatlandırma, inşaat maliyetleri ve çevredeki hayvancılık tesislerinin durumu da incelenmelidir.
               Bina ve inşaatlar yatırım bütçesi içinde önemli bir kalemdir. Bu nedenle barınak projeleri oluşturulurken, bu konuda deneyimli uzmanlardan profesyonel yardım alınarak inşaat harcamaları en aza indirilmelidir. Yapmışken en iyisi, en güzeli olsun anlayışından ziyade, içinde barındıracağımız hayvanların çevre isteklerini karşılayacak, işletme maliyetlerini azaltacak en düşük maliyetli barınak dizaynları ve malzemeler seçilmelidir.
               
 
 
 
 
            Makine ekipman seçimi son derece önemelidir. Bu seçim damızlık süt sığırcılığı yatırımının toplam maliyetini, teknolojisini, buna bağlı olarak ta verimliğini etkiler. Bu nedenle amaca hizmet edecek, gerekli, kaliteli ve yeterli makine ve ekipmanlar alınmalıdır. Genellikle ihmal edilen gübre temizleme ,depolama ve işleme makine ve ekipmanları titizlikle seçilmelidir.
           
            Yatırımın atıl kalmaması için Damızlık düve temini göz önünde bulundurularak yatırım projeksiyonları yapılmalıdır.
 
             İşletmenin insan kaynakları açısından sıkıntı yaşamaması için gerekli istihdam planlaması yapılarak, işletme devreye alınmadan önce tüm personelin hizmet içi eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 
 
ZİRAAT BANKASI KREDİLERİ
 
Damızlık Süt Sığırcılığı Kredileri
 
 Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde süt sığırı ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

 
 Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımı, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
 
Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi, ürünleri sunulmaktadır.
 
   Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri
 10 baş ve üzerinde inek/dişi manda ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

 
              Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık inek/mandaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, sağmal hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,

               Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla vadeli işletme kredisi ürünleri sunulmaktadır.

DAMIZLIK TEMİNİİşletmeyi kurarken, en önemli iş, işletmemizi ayakta tutacak, karlılığı ve sürekliliği sağlayacak kaliteli damızlıkların seçilmesidir. Ahırı çok yüksek maliyetlerle yapmak yerine, damızlıkta maliyet artışından kaçınmamalıyız.
       
        Damızlık seçiminde, işin uzmanı kişi ve kurumlardan teknik destek alınmalıdır.
Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinden bu konuda kesinlikle yardım alınmalıdır.
        
         Seçilecek damızlıklar, ana bilgileri ve verimleri bilinen, pedigrileri takip edilen hayvanlar olmalıdır. Seçilecek damızlıklar, Saf ırk sertifikalı ya da damızlık belgeli olmalıdır.
         
         Suni tohumlama belgesi incelenerek, Damızlıklara gebelik kontrolü yaptırılmalıdır.
 
          Şap aşısı ile brucella aşısı yapılıp yapılmadığı TÜRKVET kayıtlarından kontrol edilmelidir.
 
 
 
                   DAMIZLIK DÜVE SEÇİMİ
 
            Düve seçimi, boğalarda olduğu gibi dış görünüşüne ve diğer özelliklerine göre yapılır. Düvelerin dış görünüşünde istenen özelliklerin olup olmadığı aranır. Anasının verim, tip ve meme yapısı ile ilgili kayıtlarına bakılır.
            Dış yapıya göre yapılan değerlendirmede birden fazla düve var ise yaşları dikkate alınarak, hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme işlemi çoğunlukla kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle değerlendirme işleminin temeli tecrübe ve mukayese etmeye dayanır.
           
 
             Değerlendirme yapılırken, düvede arayacağımız özellikleri bilmemiz gerekir. Tip özellikleri olarak; sağrı yüksekliği, vücut derinliği, sağrı eğimi, sağrı genişliği, kas gelişimi, arka bacak yapısı, tırnak yapısı, genel sütçülük karakterleri,ön göğüs genişliğine ait gelişme durumlarının istenen oranda olup olmadığı aranır.
 
            Sağrı yüksekliği, Sağrısı yüksek düvelerin gelecekte genellikle derin ve uzun vücut yapısına sahip olduğu görülür. Değerlendirirken hayvanın yaş ve ırkı göz önüne alınmalıdır.
            Vücut derinliği, (şekil2) son kaburganın hizasından, sırt ve karına kadar olan uzaklığa göre değerlendirilir. Direnç ve yem yeme kapasitesi yönünden önemlidir. Şekil 2-b’deki gibi orta derinlik
            Sağrı eğimi, (şekil3) Şekilde görülen iki kemik çıkıntısı arasında varsayılan çizginin eğik ya da yatay olmasına göre değerlendirilir. Bu çizgide yükselme görülürse ileride güç doğumların olabileceği düşünülebilir. Kolay doğum ve genel döl verimi bakımından şekil3-b ‘deki gibi, kuyruk sokumuna doğru hafifçe alçalması istenir.
 
           Sağrı genişliği, (şekil4) Şekilde görülen iki kemik arasındaki uzaklığa göre ölçülür. Dar olması durumunda doğum güçlükleri yaratabilmektedirler. Şekil 4-b’deki gibi orta genişlikte olmaları istenir.
           
 Kas gelişimi, hayvanın genel olarak tüm kaslarının gelişme durumuna bakılır. Hayvanın bakım, beslenme ve çevre şartlarından nasıl etkilendiğini yansıtır. Az olması zayıflık, çok olması süt üretimi ve sürüde kalma süresi bakımından istenmez.
           
              Arka bacak yapısı, (şekil5) arkadan ve yandan bakıldığında diz ekleminin ön kısmının açısının genişe yakın olması gerekir. Açının dar ya da 180 derece olması, bacak direncini azaltacağından verim düşmesine yol açar.
 
            Tırnak yapısı, (şekil6) yumuşak ökçelerin yerle olan yüksekliğinin çok yüksek ya da dar olması istenmez. Ayrıca
            Bunların dışında ön göğüs genişliğine ve genel sütçülük özelliklerine bakılır.
            Damızlık düve seçimi sürünün geleceğini etkileyeceği için, dikkat edilmesi gereken bir konudur. Her ikisinde de ıslah hedeflerinin iyi belirlenmesi, ne istediğimizin ve neye ihtiyacımızın olduğunun iyi bilinmesi gerekir. Damızlık seçiminde tip özelliklerinin belirlenmesinde her ne kadar kişisel değerlendirme yapılıyorsa da, buna uygun bir puanlama geliştirildiği zaman seçim daha kolay ve sağlıklı olacaktır.
 
Seçtiğiniz hayvanları sevk ederken; Tarım il/ İlçe Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık Raporu alınması zorunludur. Sevk kamyonlarının dezenfekte edilmesini sağlayınız.
 
Hayvanlar, işletmeye konulduktan sonra, pasaportlar ve sevk raporu ile İl / İlçe Tarım Müdürlüğüne gidilerek, hayvanlar işletmeniz kayıtlarına geçirilmelidir.
 
Daha sonra, yeni alınan pasaportlarla, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine başvuru yapılarak; Türkvette kayıtlı işletme numarası Birlik kayıtlarında da açılarak hayvanlar bu işletmeye kaydedilmelidir.
 
İnek sayısı 5 baş olduktan sonra ise, D.S.Y.B ‘ne üyelik başvurusu yapılmalıdır.
 
DSYB üyeliği, kısa sürede olmayacaksa, desteklemeler için ne yapmanız gerektiğini,
İl / İlçe Tarım Müdürlüklerinden bilgi alınız.
 
Üyelik sonrası, işletmenize hak edişi yapılabilecek desteklemeler şunlardır:
1.Anaç Sığır Desteklemesi
2.Suni Tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi,
3.Süt desteklemesi.
4.Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi.

Derleyen: Mehmet AK-Burdur İli Damızlık sığır Yetiştiriciler Birliği Sorumlu Müdürü-Ziraat Mühendisi

 
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224266 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=