Ziraat Bankası 2012 Kredileri hakkında Duyurusu

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2012 yılı Faiz İndirimli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kredileri Hakkındaki duyuru
 
2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kredileri
 
Kredinin Kapsamı:
 
Holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı hayvanlarla
10 baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya mevcut işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;
     Damızlık Belgeli hayvan alımları
     Barınak yapımını ve tadilatı
     Süt sağım ünitesi alımı
     Süt soğutma tankı alımı
     Yem hazırlama ünitesi alımı
     Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
     Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri
     Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için)ile diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı (tek yıllık yem bitkisi üretimi dahil) amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.
Krediyle Edindirilecek Hayvanların;
     Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)
     Damızlık Belgesine sahip
     İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış
      Azami 36 aylık yaşta
olması gerekmektedir.
Kredi Limiti, Yatırım/İşletme Dönemi ve İndirim Oranları:
Yatırım Dönemi              İşletme Dönemi/Kredisi
(18 Ay)
     250.000 TL’ye kadar                              %100                                  %50
     250.001-3.000.000 TL                           %75                                    %50
     3.000.001-20.000.000 TL                      %50                                     %25
     20.000.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenen faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir.
İstenen Belgeler:
ü Çiftçi Belgesi
ü Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)
ü İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı
ü Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar
ü    Oda kayıt belgesi
ü    Vergi levhası
ü Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
ü Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
ü Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 
 
 
 
2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği Kredileri
 
Kredinin Kapsamı:
 
Angus, simental (etçi), hereford, şarole ve limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde
damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya mevcut işletme kapasitesini
10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize,
     Damızlık Belgeli hayvan alımı
     Barınak yapımını ve tadilatı
     Yem hazırlama ünitesi alımı
     Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
     Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri
*     Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak
*      üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için) ile
 
diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin
finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.
 
Krediyle Edindirilecek Hayvanların:
·         Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)
·         Damızlık Belgesine sahip
·          İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış
·         Azami 36 aylık yaşta olması gerekmektedir.
Kredi Limit ve Faiz Oranları:
     7.500.000 TL’ye kadar %100 indirimli faiz oranı
     7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenecek faiz oranı ile değerlendirilmektedir.
İstenen Belgeler:
·         Çiftçi Belgesi
·         Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)
·         İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki
*      hayvanların kulak küpe numaralarınıda içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair
*      Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı
·            Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar
·          Oda kayıt belgesi
·            Vergi levhası
·         Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
·         Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
·         Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredileri
 
Kredinin Kapsamı:
 
50 baş ve üzerinde damızlık düve yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;
     Barınak yapımını ve tadilatı
     Yem hazırlama ünitesi alımı
     Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
     Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri
*     Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak
*      üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için)
     Diğer yatırım giderlerinin,
finansmanı amacıyla yatırım kredisi
     Damızlık Belgeli hayvan alımı,
     Diğer işletme giderlerinin,
finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.
 
Krediyle Edindirilecek Hayvanların:
ü Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)
ü  Damızlık Belgesine sahip
ü    Azami 4-13 aylık yaşta
olması gerekmektedir.
 
Kredi Limit ve Faiz Oranları:
     7.500.000 TL’ye kadar %100 indirimli faiz oranı
*     7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenecek faiz oranı
*      ile değerlendirilmektedir.
İstenen Belgeler:
Çiftçi Belgesi
Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)
Hayvan alımı dışındaki işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarınıda içerecek şekilde
vhayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı
vTüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi,
vşirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili
organlarından alınan kararlar
Oda kayıt belgesi
Vergi levhası
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 
 
 

 Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224261 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=