Süt Sığırcılığında Kayıt Tutmanın Önemi

 Mehmet AK     
Ziraat Mühendisi-Zooteknist
           


Süt sığırcılığında Kayıt tutmanın önemini birkaç açıdan inceleyebiliriz :

 

1.İşletme  açısından  kayıt  tutmanın önemi :

İşletme ; elde ettiği      ürününü ve bunun için yaptığı  masrafları planlayabilen,gelir ve gider hesaplarını yapabilen ve kazançlı çalışabilen birimlere verilen isimdir.İster süt sığırı yetiştiriyor olsun,isterse turistik veya sanayi tesisi olsun,faaliyet amacını belirlemeyen ,iş planı yapmayan,gelirini ve giderini değerlendiremeyen bir işletmenin başarılı olması mümkün mü ? 

Süt sığırı yetiştiren bir yetiştirici, ancak gerekli kayıtları tutması halinde işletmesini  planlar,değerlendirir,aksayan yanları görüp düzeltme yönüne gider.Bunu amaçlayan yetiştiricilerin ;

·     Her bir hayvanına yaptığı harcamaları (yem,tedavi,aşı,tohumlama,işçilik,barınak vb.)

·     Her bir hayvandan elde ettiği geliri (süt,et,yavru) kayıt etmeleri gerekir. 

   

   Yetiştirici  aylık veya yıllık aralıklarla bu kayıtları değerlendirmeli, zarara sebep olan unsurları belirlemelidir.Birçok yetiştirici örneğin, 2 yıl gebe kalmayan bir ineği halen ahırında tutmakta , günlük süt verimi 25 kg. olan bir inekle 10 kg.süt veren bir ineği aynı yapıda ve miktarda yemle beslemekte ,tecrübeli ve becerikli bakıcı ile diğerleri arasında farkı görememektedir.Dolayısıyla kayıpları artmakta,kazanç yerine zararla karşılaşmaktadır.

2.Islah çalışmaları açısından kayıt tutmanın önemi :

Islah proğramının önemli bir parçası SOY KÜTÜĞÜ çalışmalarıdır.Soy kütüğü

çalışmalarının temel amacı;verimleri yüksek,sağlıklı,bakımı ve idaresi kolay,dayanıklı vb. özelliklere sahip hayvanları belirlemek ve bunlardan mümkün olduğunca fazla döl alarak nesillerini sürdürmektir.Verimi yüksek hayvanların yavrularının da yüksek verimli olacağı garanti edilemez, ancak et,süt gibi verim özelliklerinde anne  ve babanın etkisi büyüktür.

   

  İyi bir yetiştirici, mümkün olabildiğince işi şansa bırakmayan yetiştiricidir.Bunun için damızlıkta kullanacağı hayvanların soy kütüklerini tutar , verimlerini kaydeder ;

bunlar arasından da en iyilerini seçer ve kullanır.

    

     1992 verilerine göre, Almanya’da kayıt tutulan işletmelerdeki yıllık süt verimi,kayıt tutulmayan işletmelerdekinden  2000 kg. daha fazladır.

 

     Soy kütüğü  sistemine üye olan işletmelerin başka ayrıcalıkları da vardır.

Bunları sıralarsak ;

·     Düzenli ve yoğun yayım hizmeti

·     Etkin suni tohumlama hizmeti En uygun ve kaliteli boğa spermalarından daha ucuz yararlanma imkanı

·     Damızlık fazlası hayvanlarını değeri fiyatına satma imkanı.

·       “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında “  Bakanlar Kurulu kararına istinaden yetiştiricilere verilen desteklemelerden farklı fiyatta faydalanırlar.    

 

Sperma ve gebe düve ithalatı  için milyonlarca doların yurt dışına çıkmaması için  ,süt,et ve döl verimi yüksek hayvanlara  sahip olmak için

İşletmemizde  hayvanlarımızın verim kayıtlarını tutmalıyız ;

örneğin,ayda birkez her bir ineğin günlük süt  verimini dikkatlice ölçmeli,kağıda kaydetmeli ve birlik elemanına bildirmeliyiz.

Böylece ineklerimizin damızlık değerini daha iyi tahmin edebilir,

şletmede kalacak ya da çıkarılacak hayvanları tespit edebilir,

ineklerimize  süt verimlerine göre yem verebiliriz.

 

Tüm yetiştiricilerimizin sağlık,esenlik içinde bol ürün almalarını dileriz.

 

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224262 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=