Süt sığırcılığında kaba yemlerin önemi

KAZANÇ İÇİN FABRİKA YEMİNİ AZALTMAK ,

KABA YEMİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ

Mehmet AK 
    
Ziraat Mühendisi-Zooteknist
           

 

            Et ve süt maliyetlerinde  %65’ i yem girdisi teşkil eder.Bu nedenle hayvancılıktan para kazanmak isteyen bir yetiştirici öncelikle yem sorununu çözmek zorundadır.

             

            İşte, bu noktada maliyeti düşürücü   özelliği ile kaba yemler önem kazanıyor.Kaba yemler  maliyeti  düşürmenin yanında hayvan sağlığı için de olumlu etkisi olan yemlerdir.Sığırların  sindirim sistemi  kaba yemleri en iyi değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir.Yoğun yemleri  (yağlı tohum küspeleri,fabrika yemi vs. )  fazla yiyen hayvanlarda başta sindirim sistemi bozuklukları olmak üzere birtakım rahatsızlıklar görülür.

         

             Hayvan kaba yemi ne kadar tüketebilirse fabrika yemi (süt yemi ) tüketimi o derece azalacaktır.Kaba yem tüketiminde belirleyici olan da hayvanın beden derinliğidir.Beden derinliği ne kadar fazla ise kaba yem tüketimi de o kadar fazla olacak demektir.

 

      Peki, nedir kaba yem ?   

      Genelde , selüloz oranı yüksek,birim hacimde ağırlığı az olan  yemlerdir.

 

·        Başta, yem bitkileri (yeşil ya da kuru olarak )

     Çayır-mera bitkileri ,yonca,üçgül,korunga,fiğ ,arpa,yulaf,mısır  hasılı...

·            bunlardan elde edilen ürünler.(kepek gibi.)

·        Her türlü yeşil yem bitkisinden yapılabilen SİLAJ (Silaj konusuna ileride ağırlıklı olarak değineceğiz.)

       İşte,bir süt sığırının yaşama payı besin madde ihtiyaçlarını bu kaba yemlerle karşılayabiliyorsak kazançlı çıkacağız demektir.Çünkü kaba yemler yağlı tohum küspeleri(pamuk tohumu küspesi gibi.) ya da fabrika yeminden çok daha  ucuzdur.

     

     Bir süt sığırının  yaşama payı  ihtiyacı ne anlama  geliyor ?

     Hayvanın hiç verim vermeden , sadece iç organlarının çalışması...gibi yaşamsal faaliyetleri sürdürmesi için gerekli  besin maddeleri ihtiyacıdır.Bir süt sığırı laktasyonun değişik dönemlerinde 10 kg.ya da 35 kg. süt verse de önce  yaşama payı besin madde ihtiyacı belirlenir,daha sonra ne kadar süt veriyorsa süt verimini karşılayacak besin madde ihtiyacı hesaplanır.Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 5 kg. süt veren inekle 25 kg. süt veren ineğe aynı yapı ve miktarda yem verilmesi son derece yanlış olur.

 

     Süt   verimi yüksek ineklerde yaşama  +  verim payını sadece kaba yemlerle karşılamak mümkün değil.Mutlaka karma yem takviyesi yapılmalıdır.Ancak ,hiç olmazsa,yaşama payı ihtiyacını kaba yemlerle karşılamak maliyetleri düşürecektir.Üstelik verilen bu kaba yemlerle bir miktar süt üretimi de olacaktır.

     Yukarıda  anlatılanları bir örnekle açıklayacak olursak ;

 

     Canlı ağırlığı  600  kg. olan bir süt ineğinin yaşama payı besin madde  ihtiyaçlarını ,

20 kg. MISIR SILAJI , 6 kg. YONCA KURU OTU ile  karşılayabiliriz. Ayrıca, bu yemler 5.5  litre süt üretimine de imkan sağlayacaktır.Süt yemini  5.5  lt. den sonraki süt verimi için vermemiz gerekir.

   Yetiştiricilerimize  bol kazanç ,sağlık ve esenlik dileklerimizle.


 


Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224286 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=