2008 Yılı Hayvancılık Destekleme Birim fiyatları

Yem Bitkileri Desteklemesi :

 

Yonca                              115 YTL/dekar

Korunga                             75 YTL/dekar

Yapay çayır, mera              75 YTL/dekar

Tek yıllık                            30 YTL/dekar

Silajlık tek yıllık yem bitkileri   ve silajlık mısır           45 YTL/dekar

 

Anaç sığır ve manda Desteklemesi:

 

Anaç sığır                                 250 YTL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır   50 YTL/baş ilave ödeme

Hastalıklardan ari işletmelerdeki   anaç sığır          50 YTL/baş ilave ödeme

Manda                                       250 YTL/baş

Damızlık koyun ve keçi Desteklemesi:

 

Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

 

Arı yetiştiriciliği Dest. :

 

Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

-----------------------------------------------------

Su ürünleri yetiştiriciliği Dest. :

 

Çipura ve levrek üretimi için        85 YKr/kilogram

Alabalık üretimi için                    65 YKr/kilogram

Yeni türlerin üretimi için                1 YTL/kilogram

Midye üretimi için                        10 YKr/kilogram


Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere  yavru balık üretenlere                                      5 YKr/adet

 

----------------------------------------------------

İpekböceği yetiştiriciliği Dest. :

 

Tohum kutu                  21 YTL/kilogram

Damızlık koza               14 YTL/kilogram

I. Sınıf koza                  10 YTL/kilogram

II. Sınıf koza                   9 YTL/kilogram

III. Sınıf koza                  8 YTL/kilogram

Çepez                             6 YTL/kilogram

 

------------------------------------------------------------

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi :

 

Oğlak tiftiği                              10 YTL/kilogram

Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)       9 YTL/kilogram

Tali                                            7 YTL/kilogram

-----------------------------------------------------

Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi :

 

Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

 

Büyükbaş hayvan                  360  YTL/baş

Küçükbaş hayvan                   65  YTL/baş

Geliştirme amaçlı küçükbaş     35  YTL/baş

Arı                                          5  YTL/kovan

----------------------------------------------------- 

Süt Desteklemesi:

 

" Üretmiş olduğu sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

---------------------------------------------------

Proğramlı aşılamalar için uygulayıcıların Desteklenmesi:  
 
        
Şap Aşısı Büyükbaş                           0,75 YTL/baş

Şap Aşısı Küçükbaş                           0,50 YTL/baş

Sığır Brucellosisi       (S-19 Genç)       1,50 YTL/baş

Koyun Keçi Brucellosisi       
(Rev-1 Genç)                                    0,50 YTL/baş

---------------------------------------------------

Akredidite Veteriner Hekim çalıştırılması :

 

(Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.000 YTL'den az, 3.000 YTL'den fazla olamaz.


1          Büyükbaş          l,32    YTL /baş

2          Küçükbaş         0,32   YTL /baş

3          Devekuşu         1,05   YTL /baş

4          Tavşan             0,16   YTL /baş

5          Tavuk               2,10   YTL /1000 baş

6          Hindi               13,20   YTL /1000 baş

7          Çıkma tavuk     2,10    YTL /500 baş

8          Ördek               2,10    YTL /500 baş

-----------------------------------------------------

Et destekleme primi :

 

( Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL'yi ve toplam et destekleme primi tutan yıllık 12.688.000 YTL'yi aşmamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılır."

------------------------------------------------------------

 

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224222 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=