2013 Yılı Anaç Sığır ve Buzağı Desteklemeleri Bilgilendirme

 2013 Yılı Anaç Sığır ve Buzağı Desteklemeleri Bilgilendirmesi

Hazırlayan : Hasan SÖZGEN-Zooteknist-BURDUR DSYB

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

DESTEKLEME BAŞVURUSU NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN YAPILIR ?

İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla,
ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise
şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla
il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında
dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

DESTEKLEME ALACAK BUZAĞILARDA OLMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

1-Suni Tohumlama sonucu doğmuş olmalı

2-Buzağının annesinin ırkı, tohumlama boğasının ırkı ile aynı olmalı

Anne Holstein ise boğanın da Holstein yani aynı ırk olması gerekir.
Yerli ırk ve melezi sığırlarda (Yerli Kara gibi) tohumlama boğasının aynı ırktan olma şartı yoktur.

3-Buzağı 2013 yılında doğmuş olmalı

4-Buzağı Uygun zaman aralığında doğmuş olmalı

İnek ya da düve tohumlandıktan sonra 210-295 gün arasında doğurmuş olmalıdır.

5-Buzağı Küpelenmiş olmalı

Buzağı doğar doğmaz Birliğimize başvurulmalı ve 20 gün içinde küpeletilmelidir.

6-E-Islah ve Türkvet sisteminde kayıtlı olmalı

Küpeleme yapan kişi ya da kurumlar kayıt işlemleri-ni yapmaktadır.Ancak yetiştiricinin kontrolünü yapmasında yarar vardır.Özellikle küpelemeden sonra size bırakılan küpeleme formu nüshasını kontrol ediniz,Cinsiyet,,ana No vb. yanlış bilgi vermişseniz hemen Birlik bürosunu arayarak doğru bilgiyi veri-niz..

7-Dişi buzağılara Brucella aşısı yapılmış olmalı,Aşı bilgileri Türkvet‟e (Tarım il/ilçe Müd.)kaydedilmiş olmalıdır.
 

 
 

     DESTEKLEME TUTARI NE KADAR ?

 

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı (Baş) 

 


75 TL.

Döl Kontrolü kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış
boğa sperması ile yapılan
suni tohumlamadan
doğan buzağı 

Ek35 TL. 


DESTEKLEME ALMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİYOR
?

1-

Buzağınızı 20 gün içinde küpeletip aynı süre için-de kayıt yaptırınız.
Buzağıların zamanında küpele-tilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kay-dettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzen-lenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

2-
Küpeleme formuna Buzağının cinsiyetinin , ırk ve doğum tarihinin doğru yazılmasına dikkat ediniz.

3-
Buzağınız küpelendikten sonra Birlik büroların-dan “İşletme Hayvan Varlığı” raporu alarak diğer hayvanlarınızla beraber yeni küpelenen buzağınızın bilgilerini kontrol ediniz.Bu rapordaki baba kısmın-da baba kaydının olmaması , buzağının suni tohumla-madan doğmadığı anlamına gelir.

4-
Buzağı pasaportunu aldığınızda bilgilerini tekrar kontrol etmeyi unutmayınız..

5-
İnek kaç defa tohumlanırsa tohumlansın her to-humlamada belge almayı unutmayınız. Ve bu belgeyi saklayınız.Birlik bürosundan “Döl verim raporu” alarak tohumlama kayıtlarını kontrol ediniz.


ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

DESTEKLEMELERDEN KİMLER YARARLANABİLİR ?

Anaç Sığır Desteklemesinden yararlanmak için kişi ya da işletme sahibi yetiştirici/üretici örgütlerinden her-hangi birinin üyesi olmak zorundadır.


Örneğin ; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB)
Kooperatif,süt üretici birliği 
vb.

Bu örgütlerden herhangi birine üye olmayan yetiştirici-ler bu desteklemeden yararlanamazlar.

DESTEKLEME ALACAK ANAÇ SIĞIRLARDA OLMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR ?

1-Dişi olmalı

2-Anaç sığır vasfı kazanması için 31.12.2013 tarihi itibariyle en az iki (2) yaşını doldurmuş olmalı

01.01.2012 doğumlu anaç sığırlar ve bu yaştan büyük olanlar destekleme kapsamına girmektedir.

3-Kültür ırkı ve melezi olmalı

Holstein,Simental,Montofon,Montbaliarde vb.kültür ırkı olmalı. Yerli ırklar (Yerli Kara gibi) bu destekle-meden yararlanamazlar.

4-Suni tohumlama yapılmıĢ olmalı :

01.11.2012 ve 31.12.2013 tarihleri arasında anaç sığıra suni tohumlama yapılmış olmalıdır.

5-Yılın son 3 ayı içerisinde iĢletmede bulunmalı :

01.10.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arasında yani yılın son 90 günü anaç sığır aynı işletme üzerinde olmalıdır

6-Türkvet ve e-ıslah sisteminde kayıtlı olma-lı :

Türkvet( Tarım İl/İlçe Müdürlükleri) ve E-ıslah (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği) kayıt sistemleri-nin her ikisinde de anaç sığır aynı işletmede kayıtlı olmalıdır ve 31 Aralık tarihi itibariyle anaç sığırı-nız hem Birlik kayıtlarında,hem de Tarım İl/ilçe müd.kayıtlarında işletmenizde görünmelidir..

İşletmenizi Güncelletiniz .

Aslında yapılması gereken en önemli nokta bu-dur

.İşletmenizde bulunan hayvanların hem Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinde hem de birlik (DSYB) sisteminde kayıtlı olması gerekiyor.Siz yeni bir hayvan almış olabi-lir bu hayvanı Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden üzerinize almış olabilirsiniz.Fakat bu işlemi birlik sisteminde de yapmanız gerekmektedir.Birlik sisteminde hayvan sizin üzerinizde değilse destekleme alamazsınız.Bu nedenle özellikle Aralık ayı içerisinde Tarım İl/İlçe Müdürlük-lerinden hayvanlarınızın listesini alınız ve birlik bürola-rına götürüp güncelletiniz.

Suni Tohumlama belge ve kayıt Kontrolünü yaptırınız.

Biliyorsunuz ki anaç sığırın destek alması suni tohumla-masının olmasına bağlıdır.Siz ineğinizi tohumlatmış ola-bilirsiniz ancak ineğin kulak numarasının yanlış yazılma-sı,ırkının farklı olması gibi nedenlerden dolayı tohumla-ma sisteme kayıt edilememiş olabilir.Bunların kontrolü-nü yapmanız size fayda sağlayacaktır..Tohumlama bel-gesini yanlış bilgi yazılmış mı,kontrol edin;sakın ama sakın suni tohumlama belgelerini atmayın ve saklayın.

Askı Listesini Kontrol Ediniz.

E-ıslah ve Türkvet bilgilerinden 15.01.2014 tarihi itiba-riyle alınan veriler sonucunda 20.01.2014 „e kadar askı listesi çıkacaktır. Bu listede sizin hangi hayvanlarınıza desteğin çıkacağı, desteği çıkmayan hayvanlarınızın neden desteği çıkmadığına dair bilgiler yer alır.Bu lis-teyi mutlaka kontrol ediniz.Askı listesi süresi 10 gün-dür.Bu süre içinde itirazlarınızı Tarım İl/İlçe müdür-lüklerine yapabilirsiniz.

İtirazlar hayvanın ırkı,cinsiyeti ve tohumlaması için-dir.Hayvan Mevcudu ile ilgili itirazlar geçersizdir.


                         DESTEKLEME TUTARI NE KADAR ?

 


Destekleme Türü

DSYB üyeleri

DSYB Üyesi olmayanlar (Kooperatif, SÜB üyeleri)
Anaç Sığır (Baş)
225 TL
225 TL
Soy kütük Farkı
60 TL
-
TOPLAM
285 TL
225 TL
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224219 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=