Süt Sığırları Hangi Besin Maddelerine İhtiyaç Duyar ?
Değerli Yetiştiriciler,
 
İneğinizin yediği Yemlerde Hangi Besin Maddeleri var ,bu besin maddeleri ne işe yarar ?
Daha doğrusu ineğiniz verim vermesi ve normal yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için hangi besin maddelerine ihtiyaç duyar ? İsterseniz bu yazıda da bu konuya değinelim.
Yenen yemler ile alınarak hayvan vücudundaki çeşitli yaşamsal faaliyetlere katılan, bu faaliyetleri yöneten, vücuda enerji veren, hayvanın büyümesi ve verim vermesini sağlayan maddelere besin maddeleri  denir.
Besin maddeleri Eksikliğinde ne olur ,derseniz vereceğimiz cevap ; en başta , verim kaybı ve hayvanın sağlığını kaybetmesi olacaktır.

                  Hayvan vücudundaki görevlerine göre Besin maddelerini 3 kısma ayırabiliriz .
 
a) Yapıtaşı olanlar: Bir binanın yapımında nasıl yapı malzemesi olarak tuğla, çimento, demir gibi yapı maddeleri kullanılıyorsa aynı şekilde vücutta da aynı  görev yapan maddeler vardır. Bu besin maddeleri ,
proteinler,yağlar ve mineral maddelerdir.
 
b) Enerji kaynağı olanlar: Yine  bizler ısınmada nasıl değişik enerji kaynakları kullanıyorsak ve bunların fazlasını depoluyorsak, vücutta da enerji kaynağı olarak görev yapan ve fazlası yağ doku olarak depolanan besin maddeleri vardır. Enerji kaynağı olarak , kullanım önceliğine göre, kullanılan besin maddeleri  karbonhidratlar,yağlar ve proteinlerdir.
 
c) Özel görevi olanlar: Bazı besin maddeleri de yine bir evdeki çeşitli aletlerin çalışmasını ve idaresini yöneten birçok anahtar gibi vücuttaki yaşamsal olayları yönetir, başlatır ve bitirirler. Vücuttaki kemik gelişimi, görme vb. özel faaliyetlere katılırlar. Bunlar , vitaminler ve mineral maddelerdir.
 
                                          Besin maddeleri hangi yemlerden karşılanabilir?
 

Karbonhidratlar dediğimiz besin maddeleri, doğada en bol ve ucuza bulunan enerji kaynaklarıdır.
 Bunlar , şekerler, nişasta ve lifli maddeler(selüloz) dir. Şekerler daha çok pancar gibi kök bitkilerde ve meyvelerde , nişasta ise daha çok tahıl taneleri ile patates gibi yumru yemlerde, lifli maddeler ise bitkilerin dal, kök yaprak ve saplarında bulunur.
Bu nedenle enerji kaynağı olan konsantre yemler ,daha çok nişasta ve şeker bakımından, kaba yemler ise selüloz bakımından zengindir. Nişasta ve şeker işkembede çok hızlı ve kolayca sindirilirken ,selüloz( lifli maddeler) ise ancak işkembede bulunan ve hayvanla ortak yaşam sürdüren mikro organizmalar sayesinde parçalanıp sindirilir. Karbonhidratlar bakımından zengin olan bu yem maddeleri enerji bakımından zengin , ancak yapıtaşı görevi olan proteinler bakımından fakirdir.
Buradan çıkaracağımız pratik bir bilgi ; tahıl taneleri, pancar, patates, çeşitli kuru otlar, değirmencilik yan ürünleri daha çok enerji bakımından zengindir. Buna karşın protein bakımından ise fakirdir.
 
Proteinler ise vücutta dokuların büyümesi , yapıtaşlarının oluşmasında ve et, süt gibi ürünlerin yapısında yer alırlar. Daha çok yağlı tohum küspeleri, baklagiller ve hayvansal kökenli gıdalarda bol miktarda bulunur. Örneğin ayçiçeği,pamuk tohumu,soya,keten tohumu gibi yağlı tohumların küspeleri protein bakımından zengindir. Ayrıca baklagillere (yonca,fiğ,korunga gibi) ait kaba yemler proteince zengin yem maddeleridir.
 
Yağlar sığır yemlerinde doğal olarak yem maddelerinde % 2-4 oranları arasında bulunurlar. Ayrıca yemlerin enerji değerini artırmak üzere yemlere katkı olarak ta eklenirler. Ancak sığır yemlerindeki toplam yağ oranı % 6’yı , hayvan başına ise 500-600 gr. geçmemelidir. Yine süt sığırlarının beslenmesinde kullanılacak katkı yağların doymuş yağlardan (daha çok hayvansal kökenli) oluşması gerekir. Sıvı yağlar lifli maddelerin (selüloz) sindirilmesini zayıflatır ve süt yağında bozukluk meydana gelebilir. Yine asit yağ gibi yağların kullanılması olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Yağlar , karbonhidrat ve proteinlere göre iki kattan daha fazla enerji içerir.
 
Vitaminler yağda ve suda eriyen vitaminler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yağda eriyen A,D ve E vitaminleri sığırların beslenmesinde daha dikkatli ele alınması gerekir. A vitamini bakımından yeşil otlar zengindir.
D vitamini ise güneşte kurutulmuş otlarda bulunur. Ayrıca güneş ışığı sayesinde deri altında üretilir. Bu nedenle güneş ışığından uzun süre mahrum kalan hayvanlarda D vitamini noksanlığı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. K vitamini ile suda eriyen B vitaminleri hayvanların işkembesinde bulunan mikro organizmalar tarafından üretildiklerinden bu mikro organizmaların faaliyetlerini engelleyici faktörler olmadıkça eksiklikleri pek görülmez. Hayvanlara verilen yemlerin vitamin ve mineralleri ne oranda içerdikleri her zaman garanti edilemediği için , bunları yemlere premiks denilen katkı maddeleri ile tavsiye edilen miktarlarda katmanız , eksikliklere karşı tedbirli olmanızı sağlayacaktır.
 
Mineral maddeler ise iskelet sisteminin yapısını oluşturmaları ve vücuttaki bir çok hayati işlevde rol almaları nedeni ile önemli roller üstlenir. Özellikle kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) süt sığırlarının beslenmesinde kritik olarak ele alınmalıdır. Vitaminlerde olduğu gibi minerallerin de premiksler ile günlük yem karmasına ilave edilmesi ,mineral eksikliklerinin giderilmesini sağlayacaktır.
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224251 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=