Yemler
Değerli Yetiştiriciler,
Süt sığırcılığında yem masrafları, toplam maliyet içerisinde  % 70 gibi önemli bir yer tutuyor.
Süt sığırlarını yaşlarına, verim miktarları ve verim dönemlerine göre beslemeyi sağlayabilirsek hayvanlarımızın hem sağlığında, hem de verimlerinde istediğimiz sonuçları alabiliriz ve işletme olarak karlılığımızı artırırız.
Unutmayalım ki, süt verimini, ana babadan alınan kalıtsal özelliklerin yanında, önemli ölçüde çevre şartları, bunun içinde de beslenme faktörleri etkiliyor.
Süt fiyatlarının istikrarsız oluşu, buna karşılık yem fiyatlarının sürekli artışı bizleri zaman zaman bezdirmekte, çoğu kez de hayvanımızı elden çıkarmaya zorlamaktadır.
İşte, bu noktada hayvan beslemede maliyeti düşürücü özelliği ile kaba yemler önem kazanıyor.
Kaba yemler maliyeti düşürmenin yanında hayvan sağlığı için de olumlu etkisi olan yemlerdir. Sığırların sindirim sistemi, kaba yemleri en iyi değerlendirebilecek kapasitede yaratılmıştır.
Yoğun yemleri (yağlı tohum küspeleri, fabrika yemi vs. ) fazla yiyen hayvanlarda, en başta sindirim sistemi bozuklukları olmak üzere birtakım rahatsızlıklar görülür.
İneğin yediği yemleri, ilk önce işkembede bulunan faydalı mikroplar ( mikro organizmalar)  parçalar ve sindirir, sonra bu mikro organizmaları da inek sindirir; İneğin kanına geçen besin maddeleri vücudun değişik kısımlarına dağılır.
Faydalı mikropların işkembede yeterince bulunması ve çoğalabilmesi için ineğin hem
Yeterli, hem de dengeli beslenmesi gereklidir. İneğin işkembesinin düzenli çalışabilmesi için ise, işkembenin  % 75’inin kaba (lifli) yemle dolu olması gereklidir.
İstenen düzeylerde süt yağ oranı elde edilebilmek için hayvanın günlük yiyeceğinin (rasyon) % 50 veya daha fazlasını kaba yemler oluşturulmalıdır.
Sevgili Yetiştiriciler, Yalnız burada dikkat edilmesi gereken; Kaba yemlerin çok küçük parçalara kadar ayrılmamasıdır. Çünkü kaba yemin ince öğütülmesi süt yağını düşürür.
 
                                                 
Sütün tat ve kokusunu bozabilen yemlerin süt ineklerine yedirilmesinde, miktar ve yemleme zamanı açısından da dikkatli olunmalıdır. Koku veren yemler (pancar, lahana. soğan. Kolza) ineklere sınırlı miktarda ve sağımdan hemen sonra verilmelidir.Kirli, topraklı, donmuş veya küflenmiş yemler hayvanlara asla verilmemelidir.Silaj, yaş posa, lahana, pırasa gibi yemler barınak veya sağım yerinde depolanmamalıdır.
Süte acımsı tat veren burçak, acı bakla, fiğ gibi Baklagil taneleri veya samanları fazla miktarda yedirilmemelidir.
 
Hayvan kaba yemi ne kadar tüketebilirse fabrika yemi (süt yemi ) tüketimi o derece azalacaktır.
Kaba yem tüketiminde belirleyici olan da hayvanın beden derinliğidir.Beden derinliği ne kadar fazla ise kaba   
yem tüketimi de o kadar fazla olacak demektir.                                    
Peki, Nedir kaba yem ?
Genelde, selüloz (Lif)  oranı yüksek ,birim hacimde ağırlığı az olan yemlerdir.
  • Yem bitkileri (Yonca,fiğ,Mısır ...... yeşil ya da kuru olarak )
  • Çayır-mera bitkileri ,arpa,yulaf,mısır hasılı...
  • Bunlardan elde edilen ürünler.(kepek gibi.)
  • Her türlü yeşil yem bitkisinden yapılabilen SİLAJ
 
                           
 
 
 
Bir süt sığırının, yaşama payı besin madde ihtiyaçlarını, bu kaba yemlerle karşılayabiliyorsak “kazançlı çıkacağız “demektir. Çünkü kaba yemler yağlı tohum küspeleri(pamuk tohumu küspesi gibi.) ya da fabrika yeminden çok daha ucuzdur.
                                            
Bir süt sığırının yaşama payı ihtiyacı ne anlama geliyor?
Hayvanın hiç verim vermeden, sadece iç organlarının çalışması... Gibi yaşamsal faaliyetleri sürdürmesi için gerekli besin maddeleri ihtiyacıdır. Bir süt sığırı laktasyonun değişik dönemlerinde 10 kg.ya da 35 kg.süt verse de önce yaşama payı besin madde ihtiyacı belirlenir, daha sonra ne kadar süt veriyorsa süt verimini karşılayacak besin madde ihtiyacı hesaplanır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 5 kg. süt veren inekle 25 kg. süt veren ineğe aynı yapı ve miktarda yem verilmesi son derece yanlış olur.
 
Süt verimi yüksek ineklerde yaşama + verim payını sadece kaba yemlerle karşılamak mümkün değil. Mutlaka karma yem takviyesi yapılmalıdır. Ancak, hiç olmazsa, yaşama payı ihtiyacını kaba yemlerle karşılamak maliyetleri düşürecektir. Üstelik verilen bu kaba yemlerle bir miktar süt üretimi de olacaktır.
Bol kazanç, sağlık ve esenlik dileklerimizle.
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224248 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=