Yaş Pancar Posası

Hayvan Beslemede Yaş Pancar Posasının Kullanımı

 

           İlimizde BURDUR Şeker fabrikasının
 yan ürünlerinden ,  Çiftçilerimizin "küspe" 
diye adlandırdığı, kuru ve yaş olarak 
hayvanların tüketimine sunulan pancar posası ;

enerjisi yüksek süt ve besi sığırlarında 
yaygın olarak kullan hayvanların severek 
tükettiği sindirim derecesi yüksek ve  ucuz  bir 
yem kaynağıdır.

            Yaş Pancar Posası
Sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında 
hayvanların yaş 
yem ihtiyacını giderir , Saman gibi kaba 
yemlerin hayvanlar tarafından daha iyi 
yenmesini sağlar.

        Yaş pancar posasından en iyi şekilde 
yararlanmak için, iyi muhafaza edilmesi
 gerekir. Gelişigüzel yığılan küspede 
küflenme başlar ve istenmeyen kötü kokular
 oluşur.
Bu olay besin değerini düşürdüğü 
gibi hayvan sağlığını da olumsuz yönde etkiler.

İyi depolanmamış yaş pancar posası ile 
beslenen hayvanlar, şiddetli bir ishale 
yakalanarak halsiz kalır. Bağırsak 
iltihaplanmaları ortaya çıkar. Genç danalarda 
eklem iltihaplanmaları görülür.

 Kuru şeker pancarı posası 
ağırlığının bir kaç katı su çekme 
özelliğine sahip olduğundan 
hayvanlara verilmeden önce 5-6 misli 
su ile ıslatılmalıdır. Dolgu maddesince 
fakir olduğundan saman ile 
birlikte kullanılmalıdır.

Yaş pancar posası için en uygun 
saklama yöntemi silaj yapım tekniğine 
göre depolanmasıdır. Yani sıkıştırılarak ve
 üzeri hava almayacak şekilde 
kapatılarak saklanmasıdır.

Yaş pancar posası doğrudan 
doğruya yerde depolandığı gibi 2 veya 3 
tarafı duvarla çevrili silolarda  veya 
çiftçimizin küspelik diye adlandırdığı 4 tarafı 
duvarla çevrili yerlerde de depolanabilir. 
Posayı bozulmadan çeşitli şekillerde
 depolayabiliriz.

 

            A- Yaş Pancar Posası olduğu 
gibi depolanabilir. 

Bu şekilde yapılan depolamada  posanın
 içine herhangi bir katkı maddesi katılmaz. 
Silajın yapılacağı yer düz ve sert bir zemin 
olmalıdır. Buraya sap saman serilerek 
Fabrikadan getirilen posa boşaltılır ve bir 
yandan da ayakla iyice çiğnenerek 
sıkıştırma sağlanır.

 

            B- Yaş Pancar Posasının içine 
saman katarak depolanabilir.

Fabrikadan yeni getirilen posanın su oranı
 %80-85 civarındadır. Oysa silaj yapılacak
 bir yemin su oranı %60-70 civarında 
olmalıdır. Posa  küspeliğe doldurulurken 1 tona 
en az 300 kg civarında saman katılarak 
su oranı düşürülebilir.
Bu oran saman ile
 posa düzgün bir şekilde karıştırılarak 
yapılırsa 400-500 kg kadar çıkabilir. 
Silajı yapacağımız yerin tabanına  8-10
 cm
kalınlığında saman serilir. Bunun üzerine 
posa ve saman kat kat konabileceği gibi 
güzelce karıştırılarak da konabilir. Bu sayede
 fazla  suyun  dışarıya sızması ve aşırı 
ekşime önlenmiş olur.

 

C- Posanın İçine Saman, Üre Ve 
Melas Katarak Depolanabilir.

Bu şekilde yapılan depolamada
 posanın üzerine samana ek olarak melas ve 
ürede katılır. Bu sayede posa enerji ve
 protein bakımından zenginleştirilerek 
besin değeri de
yükseltilmiş olur.

1 ton pancar posasının silajını
yapmak için 300 - 500 kg saman, 
30 kg melas ve 5-10 kg üre gübresi
 gereklidir.

Üre sindirimi kolaylaştırmak, 
melas ise protein değerini yükseltmek için 
kullanılır. Melas koyu kıvamlı olduğu için 
suyla eritilerek süzgeçli kova ile posaya 
dökülür. Üre melaslı suda eritilerek veya elle
eşit şekilde  serpilerek posaya katılabilir. 
Bunlar siloya 8-10 cm kalınlığında 
kat kat doldurulur. Her kat ayakla veya 
traktörle çiğnenerek iyice sıkıştırma sağlanır. 
Silo yüksekliği 1 m oluncaya kadar bu 
işleme devam edilir.

 

Bu üç depolamada da silonun 
üzeri hava almayacak şekilde 
naylonla kapatılmalıdır.

Naylon yağmur sularının içeriye 
girmesini  engeller. Naylonun üzerine 
3-5 cm kalınlığında toprak konulabildiği gibi
 eski lastikler de konabilir. Silonun 
doldurulma işlemi tamamlandıktan sonra 
yağışlı günlerde silo tabanını sulardan korumak
 için silo etrafında 25-30 cm derinliğinde 
drenaj kanalı kazılmalıdır.

Silaj olgunlaştıkça 1/3 oranında 
çökme görülür. Depolanacak ürün miktarı
 çökme oranı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan silaj en az 
3 haftada olgunlaşmaktadır.
Olgunlaşan
 silaj daha sonra hayvanların ihtiyacı kadar
 önden açılarak alınır ve tekrar sıkıca  
kapatılır. Üzeri açılmadığı taktirde 
birkaç yıl bozulmadan saklanabilir.

Yaş pancar posası hayvanlara 
mutlaka uzmanlarca hazırlanacak 
rasyonlara göre verilmelidir. 
Gelişigüzel yedirilmemeli verilecek 
silaj  hayvanın canlı ağırlığının 
%5’ini
geçmemelidir.

Hayvan ırkına göre değişmekle 
birlikte süt ve besi sığırlarına 
günde 20-30 kg, düvelere günde 
10-12 kg, danalara günde 5-6 kg arasında 
silo yemi verilebilir.
Fakat  buzağıların
 silajla beslenmesine 4.ayda 
başlanmalıdır. Daha sonraki aylarda 
günde tüketebilecekleri silo yemi 5 kg’a 
kadar çıkarılmalı, sadece silo yemine dayalı 
tek yönlü beslemeden kaçınmalıdır.

Silo yemleri kuru maddece düşük, 
suca zengin yemler olduğundan süt ve
 besi hayvanlarının rasyonlarında kuru 
madde ihtiyacının karşılanabilmesi için 
günlük 5 kg kadar kuru ot ile, verim düzeyine
 göre ilave kesif yem verilmesi zorunludur.

Şeker pancarı posası, protein, vitamin 
A ve P minerali bakımından oldukça
 fakirdir. Rasyonel bir beslemede 
hayvanların özellikle enerji, protein, 
selüloz, kuru madde, kalsiyum ve
 fosfor ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
 Bunun içinde Pamuk tohumu küspesi, 
Keten tohumu küspesi ve kepek gibi 
fosfor bakımından zengin yemlerle 
takviye edilmelidir. Yaş pancar posası 
silajından azami şekilde yararlanmak üzere
 süt ve besi sığırları için hazırlanmış 2 ayrı
 rasyon örneği bulunmaktadır.

Günde 15 kg süt veren siyah-alaca bir inek için rasyon örneği

YEMLER

GÜNLÜK MİKTAR

Yaş Pancar Posası

15 kg

Saman

3 kg

Kuru ot

2.5 kg

Kepek

3 kg

Arpa

3 kg

Mısır

1 kg

Ayçiçeği Küspesi

1 kg

Mermer Tozu

30 g

Süt verimi 15 kg ve üzerine çıktığında 
her 2 kg süt verimi için 1 kg fabrika 
süt yemi verilmelidir.

 

 

 

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224236 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=